Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre işveren ‘Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.

Kimyasal proseslerde kullanılan yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin; çalışana, çalışma ortamına ve çevresine zarar vermemesi amacıyla, patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi ya da prosesin doğası gereği, patlayıcı ortam oluşmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek ve bununla birlikte patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak için detaylı bir proses güvenliği çalışması yapılması gereklidir. ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre işveren ‘Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar’ hükmüne ve aynı yönetmeliğin 10. maddesine göre de, işveren patlamadan korunma dokümanını hazırlamakla yükümlüdür. Patlamadan korunma dökümanında; patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu, bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, işyerinde sınıflandırılmış yerler, asgari gereklerin uygulanacağı yerler ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı yazılı olarak yer almaktadır. Patlamadan korunma dökümanı işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenmek zorundadır. Patlamadan korunma dökümanının hazırlanması yasal zorunluluktur.