Aydınlatma Ölçümü

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Aydınlatma ölçümleri, çalışanların çalışma alanında kullandıkları her masa, tezgah, alet, bilgisayar ve diğer ekranlı çalışma alanlarına artı olarak, yürüdükleri yollar üzeriden alınmalıdır. Burdaki amaç, çalışanın yapacağı işlerdeki dikkat düzeyini arttırarak hem iş verimliliğini arttırmak, hem de dikkatsizlikten doğacak iş kazalarının önüne geçmektir.

Firmada iş yapılan her noktadan bu ölçüm alınıp, yasal seviyesinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aydınlatma düzeyi, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında gelir. Perakende sektöründe, rafta ki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir. Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. İş güvenliği açısından son derece önemlidir. Yetersiz aydınlatma, iş kazalarının en temel sebeplerindendir. Bankacılık sektöründe ve ofis ortamlarında personelin dikkat düzeyini de doğrudan etkiler.

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, bu ölçümü COHSR-928-IPG-039 standardına göre, uzman personeli ile yapmaktadır. Kullandığımız cihaz bu standartlara uygundur.