Basınçlı Kaplar Periyodik Muayeneleri

Basınçlı Kaplar Periyodik Muayeneleri

Periyodik kontrol Neden Yaptırılmalı? -İş kazalarının önüne geçmek -Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak -Verimli çalışma koşullarını düzenlemek -Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak -İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak -Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek -Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak -Unutulmamalıdır ki, yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur. -Buda sağlıklı iş yaşamı, huzurlu çevre ve bereketli bir üretim demektir…

Fabrika ve işletmelerde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden, Kaldırma ve İletme Makinelerinin ve Basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir biçimde kullanılması için, bu makine, ekipman ve kapların periyodik olarak muayene edilmesi gerekliliği aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Bu Zorunluluk İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III Bölümünde Belirtilmiştir

Tanım:

 Kap : İçine   akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş   hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir.
Basınçlı kap : İçbasıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.

Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları işyerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

Basınçlı kaplardan kaynaklanan İSG Tehlikeleri şunlardır ;
1. İnfilak Tehlikesi
2. Parçalanma Tehlikesi
3. Boğulma -zehirlenme
4. Yangın - patlama
5. Kimyevi ve termal yanıklar

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve ilgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, aşağıdaki makine ve ekipmanlar  basınçlı Kap olarak tarif edilmektedir ve periyodik (yılda en az 1 kez ve Bazı Tanklar 10 Yılda 1 Kez) Olarak muayeneleri yapılmaktadır.

Basınçlı kapların muayene edilmesinde genel olarak; korozyon, sızdırmazlık, kalınlık, aşınma, çatlak, çizik, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon, cihazların kalibrasyon durumu vb. kriterler kontrol edilmekte ve basınç testlerine bakılmaktadır.

 

 

Basınçlı Kaplar Fenni  Muayeneleri (Kontrolleri)

• Kazanlar: (Buhar Kazanı(TS 2025 ve TS EN 13445-5 ) ), Kalorifer Kazanı (TS EN 12952-6  ), Kızgın Yağ Kazanı (TS EN 12952-6 ) , Kızgın Su Kazanı (TS EN 12952-6 ), Sıcak Su (TS EN 12952-6 ) ) Standartlarına göre fenni muayeneleri gerçekleştirilir.

• Tanklar ( Genleşme tankı (TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5), hidrofor Tankı (TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 ), Boyler (TS EN 12952-6 ), Otoklav(TS 2025 ve TS EN 13445-5 ) ) Standartlarına göre fenni muayeneleri gerçekleştirilir.

• Buhar jeneratörleri, Elektrikli Buhar Üretim Makineleri  

•Basınçlı, Hava Tankları, Basınçlı Sıvı Tankları (TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 ) Standartlarına göre fenni muayeneleri gerçekleştirilir.

•Komprasör, Komprasör Hava Tankları (TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5) Standartlarına göre fenni muayeneleri gerçekleştirilir.

• Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tanklar (  API 620, API 650, API 653, API 2610  ) Standartlarına göre fenni muayeneleri gerçekleştirilir.

• Sıvılaştırılmış Gaz Ve Akaryakıt Tankları ( TS 55, TS 1445, TS 1446, TSE EN 12817,  TSE EN 12819 ) Standartlarına göre fenni muayeneleri gerçekleştirilir.

Periyodik Kontrol İşlemleri, İş Ekipmanları Kullanımında Güvenlik ve Sağlık Şartları Yönetmeliğine Göre Titizlikle Yapılmaktadır.