Elektrik Tesisatı Uygunluk

İşletmelerde kullanılan elektrikli makinelere enerji sağlayan, elektrikle yapılan işlerde, çalışanlara güvenli çalışma ortamı ve can güvenliğinin sağlanması ve iş yerinde yangına sebep olmaması için yılda 1 defa kontrolleri yapılmalıdır. Bununla alakalı zorunlılık, Sağlık ve Güvenlik şartları yönetmeliği EK-3 te belirtilmiştir.

Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü, işinde uzman elektrik mühendisleri tarafından gerçekleştirilen, yasal olarak zorunlu ve yılda 1 tekrar edilmesi gereken ölçümlerdendir. Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, genel olarak tüm elektrik tesisatının kontrolünü içerir.

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı olarak yaptığımız elektrik tesisatı kontrollerinde aşağıdaki hususları kontrol etmektedir.

·         Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar

·         Sigorta Kutuları

·         Makine ve ekipman elektrik hatları

·         Prizler

·         Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar

·         Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

 

Ayrıca kapsamımız aşağıdaki gibidir.

·         Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti

·         Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)

·         Gerilim düşümü ölçümleri

·         Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü

·         Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri

·         Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü

·         Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü

·         Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü

·         Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü

·         Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü

·         Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü

·         Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü

·         Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü

·         Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü

·         Topraklama ölçüm ve kontrolleri

·         Çevrim empedansı ölçümleri

·         İzolasyon direnci ölçümleri