İş Makinelerinin Periyodik Kontrolleri

İş Makinelerinin Periyodik Kontrolleri

Periyodik kontrol Neden Yaptırılmalı? -İş kazalarının önüne geçmek -Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak -Verimli çalışma koşullarını düzenlemek -Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak -İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak -Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek -Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak -Unutulmamalıdır ki, yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur. -Buda sağlıklı iş yaşamı, huzurlu çevre ve bereketli bir üretim demektir…

Tanım:

 

-Karayolları Trafik Kanunu’na göre İş Makinaları “Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

-İş makinaları, genelde oturan bir operatörün yanı sıra uzaktan kumanda ile veya yürüyen operatörle de çalıştırılabilirler.

Amacımız, iş makinalarının güvenli çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla periyodik kontrollerini yapmak alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlandırmaktır.

-ETİK Laboratuvar  Olarak Uzman Personelimiz ile İş Makinalarının periyodik kontrollerini güvenli ve güvenilir Bir  şekilde gerçekleştirmekte ve sonuçları raporlandırmaktayız. Bu Durum kontrol sırasında ve sonrasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesine katkı sunmaktadır.

 

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

 

                    İş makineleri  Periyodik Muayeneleri (Kontrolleri)

Firmamız Tarafından Muayeneleri Gerçekleştirilebilen çeşitli İş Makineleri ve tanımları;

ÇEKİCİ DOZER:  Makinanın ileri hareketi ile malzemeyi kesen, kürüyerek götüren ve tesviye eden bir küreyici yardımcıvdonanıma (bıçak) veya bir itme veya çekme kuvveti oluşturmak için kullanılan bağlı bir yardımcı donanıma sahip, kendinden tahrikli paletli veya lastik tekerlekli makina.

ÇEKİCİ: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıt.

YÜKLEYİCİ (LOADER) : Makinanın öne hareketi ile toprağı kazan veya yükleyen, özellikle yükleme işlemi için tasarımlanan ön tarafa monte edilmiş donanıma sahip (kepçe kullanımı), kendinden tahrikli paletli veya lâstik tekerlekli makina.

KAZICI YÜKLEYİCİ (BACKHOE LOADER) : Genellikle dengeleyiciler veya sabitleme mesnetleri ile birlikte, öne monte edilen donanımı ve arkaya monte edilen kazıcı donanımı taşımak için tasarımlanan ana şasiye sahip, kendinden tahrikli paletli veya lâstik tekerlekli makina.

EKSKAVATÖR : Öncelikli ve ortak işi kazma işlevi olan, bunun yanı sıra çeşitli ölçülerde kanal açma, dolmuş kanalları temizleme, toprak, hafriyat yığma, yükleme, kum çakıl vb. malzemeleri kazma ve gerektiğinde araçlara yükleme gibi özelliklere de sahip, kendi bulundukları düzeyin üzerinde ve altından toprak kaldırabilen çalışma esnasında 360 ° hareket kabiliyetine sahip, kendinden tahrikli paletli veya lâstik tekerlekli  üstün yetenekli makina.

SKREYPER: Akslar arasında kesici bıçaklı bir hazneye sahip, ileri hareketle malzemeyi kesen, yükleyen, nakleden, boşaltan ve yayan kendinden tahrikli veya çekilen paletli ya da lastik tekerlekli makina.

GREYDER: Ön ve arka aksları arasında konumlandırılan ayarlanabilir bir bıçağa sahip, öne monteli bıçakla veya akslar arasına yerleştirilebilen kazıyıcı ve arkaya monteli riper ile de donatılabilen esas olarak makinanın ileri hareketi ile malzemeleri tesviye etmek, eğim vermek, hendek açmak ve kazımak için tasarımlanmış kendinden tahrikli lastik tekerlekli makina.

SONDAJ VE FORE KAZIK MAKİNALARI: İnşaat sektöründe, su sondajlarında, maden ve taş ocağı işletmelerinde, yer altı ve yer üstü faaliyetlerinde ve tünel inşaatında kullanılan, delme esnasında sabit konumda kalabilen, bununla birlikte, bir yerden diğer bir yere kendi güçleriyle hareket edebilen veya kamyonlar, tekerlekli şasiler, traktörler, paletler ve kızaklar (kaldırma vinçli) üzerine monte edilmiş olabilen, fore kazık çakması işlerinde de kullanıla bilen makina.

FİNİSHER: beton ve asfalt serme makinesidir. Asfaltın ve betonun düzgün serilmesini sağlar.

'SİLİNDİR , BETON POMPASI, KIRICI, DELİCİ VE ARAÇ ÜSTÜ KOMPRASÖR ' ler periyodik muayenesini gerçekleştirdiğimiz diğer iş makinesi ekipmanlarıdır.

İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK  MUAYENESİNDE  KULLANILAN ORTALAMA GENEL  KONTROL TEKNİKLERİ;

●   Genel Kontroller Ve Güvenlik Elemanları Kontrolleri 
 ●   Elektrik Elemanları Ve Sınır Kesicilerin Kontroller 
 ●   Kabin Kontrolleri 
 ●   Hidrolik Eleman Kontrolleri 
 ●   Konstrüksüyon Kontrolleri 
 ●   Yardımcı Donanım Kontrolü 
 ●   Fren Kontrolü 
 ●   Fonksiyon Testi 
 ●   Yük Deneyleri 
 ●   Testler Sonrası Kontroller

-İş makinaları konusunda Türkiye’de yayımlanan standartlar TS EN 474 serisidir. Bu standartların yanı sıra iş makinalarının parçaları ve ekipmanlarına ait çok sayıda Standart  da bulunmaktadır. Bu Standartlar aşağıda sıralanmıştır;

TS EN 474 – 1 İnşaat ve kazı makinaları   : Güvenlik – Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 474 – 2 İnşaat ve kazı makinaları   : Çekici dozerler

TS EN 474 – 3 İnşaat ve kazı makinaları   : Yükleyiciler

TS EN 474 – 4 İnşaat ve kazı makinaları   : Kazıcı Yükleyiciler

TS EN 474 – 5 İnşaat ve kazı makinaları   : Hidrolik Kazıcılar (Ekskavatörler)

TS EN 474 – 6 İnşaat ve kazı makinaları   : Damperli Kamyonlar

TS EN 474 – 7 İnşaat ve kazı makinaları   : Skreyperler

TS EN 474 – 8 İnşaat ve kazı makinaları   : Greyderler

TS EN 474 – 9 İnşaat ve kazı makinaları   : Boru Döşeyiciler

TS EN 474 – 10 İnşaat ve kazı makinaları : Trençerler

TS EN 474 – 11 İnşaat ve kazı makinaları : Toprak ve Çöp Sıkıştırıcılar

TS EN 474 – 12 İnşaat ve kazı makinaları : Halatlı kazıcılar

TS 1230-1 İnşaat ve Kazı Makinaları-Bıçakların Kesici Uçları (Greyder, Dozer, Skreyper İçin)

TS EN ISO 2860 İnşaat ve Kazı Makinaları En Küçük Giriş Ağzı Boyutları

TS EN ISO 2867:2011 İnşaat ve Kazı Makinaları-Erişme Sistemleri

TS 2963 Civatalar ve Somunlar-İnşaat ve Kazı Makinaları Bıçakları İçin

TS EN ISO 3411 İnşaat ve Kazı Makinaları-Operatörlerin Fiziki Ölçüleri ve Operatör Bölmesinin En Küçük Ölçüleri

TS EN ISO 3450:2011 İnşaat ve Kazı Makinaları-Lastik Tekerlekli Makinaların Fren Sistemleri -Sistemler ve Çalışma Özellikleri ve Deney Esasları

TS EN ISO 3457 İnşaat ve kazı makinaları – Koruyucular – Tarifler ve kurallar

TS 3805 ISO 6484 İnşaat ve Kazı Makinları-Elevatörlü Skreyperler-Hacimsel Kapasiteler

TS ISO 4510-2 İnşaat ve Kazı Makinaları-Servis El Aletleri Bölüm 2:Mekanik Çektirmeler ve İticiler

TS 4803-1 ISO 6746-1 İnşaat ve Kazı Makinaları-Boyutlar ve Sembollerin Tarifleri-Bölüm 1:Ana Makine

TS 4803-2 ISO 6746-2 İnşaat ve Kazı Makinları-Boyutlar ve Sembollerin Tarifleri-Bölüm 2:Teçhizat

TS ISO 5006-1 İnşaat ve Kazı Makineleri-Operatörün Görüş Alanı-Bölüm 1:Deney Metodu vb. standartlar.

TS EN 791+A1 Sondaj makinaları – Güvenlik

 

-Periyodik Kontrol İşlemleri, İş Ekipmanları Kullanımında Güvenlik ve Sağlık Şartları Yönetmeliğine Göre Titizlikle Yapılmaktadır.