İskelelerin Periyodik Kontrolü

İskelelerin Periyodik Kontrolü

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (RG. 5.10.2013, 28786), BÖLÜM-III, Madde 17, İskeleler başlığı altında; “ Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.”

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (RG. 5.10.2013, 28786), BÖLÜM-III, Madde 17, İskeleler başlığı altında; “ Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.”

İskelelerin periyodik kontrolüne gelince, bu konuda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik

Şartları Yönetmeliği (RG. 25.4.2013, 28628)’ne bakmamız gerekiyor. Bu yönetmeliğin EK-III, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile İlgili Hususlar, 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları alt başlığında; “ 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makina mühendisleri ve makina tekniker

veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim

almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.” denilmektedir. 

Bundan sonraki paragrafta ise “… periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo 2’de belirtilmiştir.” denilmiştir.

Tablodan, yapı iskelelerinde azami periyodik kontrol süresinin 6 ay olduğunu görüyoruz. Yine aynı tablonun (5) no’lu dipnotunda da “İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık  fakültelerinden inşaat ve makina mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makina ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.” denildiğini görüyoruz.