SİVİL SAVUNMA PLANI

SİVİL SAVUNMA PLANI

Sivil Savunma Planı;

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………...

 

A.Ş.

 

FİRMA LOGO

 

 

 SİVİL SAVUNMA PLANI

 

 

 

2018 - NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY ÇİZELGESİ

 

MAKAM

Adı Soyadı / Unvanı

İmza/Mühür

Tarih

……………………

A.Ş.                                 

HAZIRLAYAN

 

 

… / … / 2018

ONAYLAYAN

 

 

 

… / … / 2018

………………... KAYNAKAMLIĞI

KONTROL EDEN

 

 

 

 

 

… / … / 2018

ONAYLAYAN

 

 

 

 

… / … / 2018

İL AFET VE ACİL DURUM

MÜDÜRLÜĞÜ

ONAYLAYAN

 

 

 

 

 

… / … / 2018

VALİLİK MAKAMI

ONAYLAYAN

 

 

… / … / 2018

 

 

 

SIRA NO

DEĞİŞİKLİĞİN

Değişikliği Yapanın Adı Soyadı İmzası

Tarihi ve Sayısı

Konusu

İşlendiği Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

 

Sivil Savunma Planı; kamu-özel sektör gözetmeksizin oluşabilecek her türlü taarruz ve tehdit oluşumunda önleyici yapılacakların belirtildiği plandır.

 

Birçok şirketimize Kaymakamlık makamından gelen yazılarda da Sivil Savunma Planı’nın hazırlanıp Kaymakamlık Makamına iletilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

 

Konu hakkında şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.