Termal Konfor Ölçümleri

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Termal Konfor ölçümü, çalışanların çalışma alanlarındaki sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından, gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde olmaları için gereklidir. Burdaki bu rahata, 4 değer etki eder.

Hava Sıcaklığı

Nem

Hava Akış Hızı

Radyan Sıcaklık

İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması, iş verimi artırmak ve iş kazalarını önlemek için önemlidir. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce göre uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, bu ölçümü TS EN 27243 ve TS EN ISO 7730 standartlarına göre, uzman personeli ile yapmaktadır. Kullandığımız cihaz bu standartlara uygun ve her ölçüm öncesi standardın belirttiği gibi doğrulaması yapılarak kullanılmaktadır.