Titreşim Ölçümleri

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Titreşim ölçümü, iki bölümde incelenir. Tüm vücut titreşimi, pres veya forklift gibi yerden veya oturan pozisyondan tüm vücuda yayılır. El-kol titreşimi ise, matkap gibi el ile kullanılan ve vücudun el-kol kısmını titreten titreşimleri ifade eder.

  •  Tüm vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimlerdir.
  •  El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşim çeşididir.

Çalışma ortamında işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla işverenin Titreşim Ölçümü yaptırması gerekmektedir, yapılan titreşim ölçümleri sonucunda çıkan sonuçlar maruziyet sınır değeri ve maruziyet eylem değeri ile karşılaştırılıp gerekli görülmesi halinde tedbir ve önlemler alınır.

Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerleri:

  • Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri,
  • Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri,

ifade eder ve  yönetmelikte aşağıdaki şekilde bildirilmiştir

  • El-kol titreşimi için;

-Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.

-Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

  • Bütün vücut titreşimi için;

-Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.

-Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

Bu değerlerin üzerinde titreşim yaratan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik önlemler alınarak, binada ölçülen titreşimlerin sınır değerlerin altına indirilmelidir.

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, el-kol titreşimini TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartlarına, tüm vücut titreşimini TS ISO 2631-1 ve TS EN 1032+A1 standartlarına göre, uzman personeli ile yapmaktadır. Kullandığımız cihaz bu standartlara uygun ve her ölçüm öncesi standardın belirttiği gibi doğrulaması yapılarak kullanılmaktadır.