Toz Ölçümleri

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Toz ölçümü, boya atölyeleri, kesim atölyeleri gibi tozlu çalışılan yerlerde, pompa ile filtreye numune alınarak, daha sonra laboratuvarda gravimetrik analiz ile tayin edilen bir ölçümdür. Toz ölçümü, kişisel maruziyet veya ortam ölçümü olarak alınabilir. Toplam toz ve Solunabilir toz olarak 2 farklı şekilde numune alınabilir. 

Atmosfer içerisinde katı halde bulunan maddelerin (partiküllerin) tanecik boyutlarının 300 mikrondan küçük olması durumunda toz ismini alırlar; 50 mikron çıplak gözle görme sınırıdır,akciğerlerimize ulaşabilen taneciklerin boyutları 10 mikron ve altında olanlardır. 5 mikron altındaki parçacıkların alveollere kadar ulaşabildiği bilinmektedir,0.5 mikron altındaki parçacıklar ise kan yoluyla diğer organlara kadar ulaşır, yada nefes verilmesi,öksürme veya aksırmayla dışarı atılırlar. Ancak 0.5-5 mikron arasındaki parçacıklar alveollere ulaşabilecek kadar küçük öte yandan dışarı atılamayacak kadar ağır  parçacıklardır. Vücudumuzda birikme eğilimi göstereceklerinden en zararlı olan bu boyutda olanlardır ve pnömokonyoz denilen akciğerlerde toz birikmesi ve buna karşı dokusal tepkime sonucu oluşan akciğer hastalığına sebebiyet verir. Akciğerde 10–30 gram toz birikmiş olan bir işçinin hiçbir şikâyeti olmayabileceği gibi, 3 gram kristal yapıda SiO2 tozu birikmesi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Kural olarak solunabilir tozlar, kristal yapıda SiO2 bakımından ne kadar zengin ise, hastalık yaratma riski de o denli fazla olarak kabul edilmektedir.

Laboratuvarımızda toplam ve solunabilir toz ölçümü yapmaktayız. Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, bu ölçümü HSE MDHS 14/3 standardına göre, uzman personeli ile yapmaktadır. Kullandığımız cihaz bu standartlara uygun ve her ölçüm öncesi standardın belirttiği gibi doğrulaması yapılarak kullanılmaktadır.