Ultrasonik Muayene NDT Muayenesi

Ultrasonik Muayene NDT Muayenesi

Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Tahribatsız muayene yöntemleri ile malzemelerde imalat esnasında veya belli bir süre kullandıktan sonra olusabilecek çatlaklar, döküm ve kaynak islemleri sonucu içyapıda veya yüzeyde olusan gözenekler, korozyon nedenli kesit azalması vb. hataların tespiti gerçeklestirilebilir. Bu islemlerde, malzemelerden herhangi bir numune alma ihtiyacı yoktur. Testler doğrudan is parçası üzerinde yapılabilir. Uygulanacak yöntem, incelenen malzemenin cinsine ve aranan hata türüne göre belirlenir. Tahribatsız muayene yöntemleri su sekilde sıralanabilir: • Göz ile Muayene Yöntemi • Sıvı Penetrant Yöntemi • Manyetik Partikül Yöntemi • Ultrasonik Muayene Yöntemi • Girdap Akımları (Eddy Current) Yöntemi • Radyografi Yöntemi

Ultrasonik muayene, malzeme içerisinde bulunan hataların tespitinde kullanılan yöntemdir.

Bu yöntem incelenmek istenilen malzemedeki süreksizlikleri tespit edebilmek için prob tarafından üretilen yüksek frekanstaki (0.1-20 MHZ) ses dalgalarının test malzemesi içerisinde yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıyarak prob tarafından algılanması esasına dayanmaktadır. Prob tarafından algılanan dalgalar (piezoelektrik olay ile) elektrik sinyallerine dönüstürülür ve katod ısınları tübü ekranında malzeme içyapısının habercisi olan yankılar (ekolar) seklinde görülür. Ekran üzerinde gözlenen ekoların konumları ve genlikleri süreksizliğin bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi verir. Test sırasında kullanılacak prob (düz, açılı, daldırma tipi vs.) test parçasının malzemesi, geometrik sekli, boyutları ve isletme sartları göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Bu yöntemde her muayeneden önce; uygun standart kalibrasyon blokları kullanılarak ekipman kalibre edilmelidir.

 

 

NDT HİZMETİ VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

·         ENERJİ SANTRALLERİ

·         RAFİNERİLER

·         PETRO KİMYA TESİSLERİ

·         ÇİMENTO FABRİKALARI

·         BORU HATLARI

·         KÖPRÜLER

·         ÇELİK KONSTÜKSİYONLAR

·         GAZ DOLUM TESİSLERİ